26.jpg

Pere GraFe was born in 1989 in Tarragona (Catalonia, Spain). He is graduated in Illustration (Llotja Advanced School of Art and Design), graduated with honors in Sociology (University of Barcelona) and holds a Ph.D. in Education (Autonomous University of Barcelona). 

His artistic path in street art  began more than fifteen years ago, reason why his gotten experience permeates nowadays his work and career. In recent years, he has combined his interests in visual arts together with critical sociology and transformative education. 

Currently, he is further expanding his career in such fields like illustration, muralism and education through arts. He usually works together with primary schools,  secondary schools and town council youth departments. He also collaborates with B-Murals and the Contorno Urbano Foundation.

                                                    

Pere GraFe va nàixer el 1989 a Tarragona. Va estudiar il·lustració (Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja), sociologia (Universitat de Barcelona) i doctorat en Ciències de l'Educació (Universitat Autònoma de Barcelona).

Va començar el seu trajecte artístic en l'art de carrer ara fa més de quinze anys. Aquesta experiència impregna la seva obra i carrera. En els últims anys ha combinat els seus interessos per les arts visuals amb la sociologia crítica i l'educació transformadora. 

Actualment, es dedica a la il·lustració, el muralisme i l'educació a través de les arts. Habitualment treballa amb escoles de primària, instituts de secundària i regidories de joventut. Col·labora amb B-Murals i la Fundació Contorno Urbano.

Photo: Xavier GF